Specjaliści

doktor piotr bednarski

Dr n. med.Piotr Bednarski - chirurg ogólny

Specjalista chirurg z 25 letnią praktyką. Specjalizuje się w diagnostyce i chorobach piersi. Autor 37 publikacji naukowych, wieloletni nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu leczenia raka piersi zdobywał w wielu osrodkach w Polsce i za granicą m.in. Nicei, Hadze, Hamburgu i w Berlinie. Członek Ogólnopolskiego Zespołu Ekspertów ds. ustalenia standardów biopsji mammotomicznej i diagnostyki chorób piersi. Szkoli wielu lekarzy w Polsce w zakresie biopsji mammotomicznej. Pomysłodawca i przewodniczący zespołu ds. Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Członek wielu towarzystw naukowych i zawodowych m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society of Surgical Oncology (ESSO), posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań USG. W swojej pracy zawodowej szczególnie zainteresowany małoinwazyjnymi metodami diagnostyki i leczenia raka piersi.

Dr Lidia Bednarska - dermatolog

Specjalista dermatolog – wenerolog z 20-to letnią praktyką, doświadczenie zawodowe zdobywała w klinikach dermatologicznych oraz ośrodkach dermatologii estetycznej m.in. w Łodzi.

Dr Jacek Micula - specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii

specjalista w dziedzinach pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Od lat pracuje w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Dr Piotr Szymik - ortopeda

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu – rok ukończenia 2004. Rezydentura z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Licencja Lekarska PZPN – nr 000084, od 2008r lekarz Reprezentacji Polski U-17, U-19 oraz „A” Kobiet w Piłce Nożnej, następnie Reprezentacji Polski U-19, U-21 oraz „ A” Piłki Halowej Mężczyzn, obecnie lekarz klubowy GKS GieKSa Katowice – I Liga. członek : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. Specjalizacja w terapii dostawowej : -kwas  hialuronowy 1 lub 2 fazowy, -kolagen w iniekcjach, -polinukleotydy o udowodnionym działaniu w osteoartrozie stawów, -wielocukry pod postacią Sorbitolu w mieszance z HA, -iniekcje dostawowe pod kontrolą USG co zapewnia każdorazowo właściwe podanie leku do wnętrza jamy stawowej, zmniejsza ilość powikłań spowodowanych podaniem preparatów do błony maziowej, czy uszkodzenia innych elementów stawu.

Dr Anna Piętka-Rzycka - specjalista chorób wewnętrznych

Ukończyła wydział lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej . Tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych uzyskała pracując w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych o profilu endokrynologicznym Śląskiej Akademii Medycznej. Od 2011r pracuje na Oddziale Endokrynologii w Piekarach Śląskich. Jest w trakcie specjalizacji z endokrynologii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, brała udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu endokrynologii. Obecnie nadal poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach z zakresu endokrynologii. Udziela porad z zakresu endokrynologii dorosłych , wykonuje badanie usg.

Dr n. med. Magdalena Szaflarska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej z roku 1999. Po odbyciu stażu specjalizacyjnego przez cały okres pracy zawodowej związana z Katedrą

i Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie po szkoleniu specjalizacyjnym uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych /2007r./, a następnie gastroenterologii /2012r./.

W roku 2008 uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Aktualnie jako starszy asystent Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pracuje od wielu lat na oddziale i w poradni gastroenterologicznej, w pracowni ultrasonograficznej oraz pracowni endoskopowej, prowadzi także zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi. Jest współautorką publikacji i doniesień zjazdowych oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bierze regularny udział w konferencjach, kongresach i kursach ogólnointernistycznych, ale przede wszystkim gastroenterologicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe oraz aktualizując swoją wiedzę gastroenterologiczną i ogólnointernistyczną – niemal corocznie bierze udział w Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych i Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach, a także innych konferencjach, kursach i warsztatach gastroenterologicznych.

Wśród ważniejszych kursów brała udział w kursie gastroenterologii w Arnhem – Holandia /2000r./, kursach ultrasonografii w Polsko-Amerykańskiej Szkole Ultrasonografii Śląskiej Akademii Medycznej /1999r./ oraz Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii /2006r./, kursie kolonoskopii w ramach Szkoły Kolonoskopii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie /2012r./.

W codziennej pracy najważniejszym celem jest skuteczna i życzliwa pomoc Choremu w oparciu o całościową ocenę kliniczną oraz wykorzystanie koniecznych metod diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i endoskopowej.

 

 

Dr n. med. Jakub Ciosek - specjalista chirurg

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej z roku 1998. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Przewodu Pokarmowego Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w której zatrudniony jest do chwili obecnej jako starszy asystent i nauczyciel akademicki. Od wielu lat pracuje w przyklinicznej poradni chirurgicznej, od 2012 roku jest także członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2007 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, a w 2013 roku obronił pracę doktorską otrzymując stopień doktora nauk medycznych. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, współautorem licznych publikacji w krajowych recenzowanych czasopismach chirurgicznych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.

Wieloletnia praca w klinice przełożyła się na doświadczenie i umiejętności zdobyte w zakresie chirurgii trzustki, żołądka, przełyku, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i jelit, a onkologiczna specyfika leczonych przez niego wielu chorych pozwoliła na opanowanie i stosowanie nieresekcyjnych metod walki z nowotworami (termoablacja, laser wysokoenergetyczny). Udział w licznych krajowych
i zagranicznych szkoleniach zawodowych pozwoliły mu na doskonalenie zaawansowanych technik operacyjnych, diagnostycznych i procedur małoinwazyjnych w zakresie chirurgii ogólnej.

W pracy kieruje się zawsze dobrem chorego, którego zdrowie, uśmiech
i zadowolenie są dla niego najważniejsze.

Dr Robert Kulik

Nazywam się Robert Kulik, jestem lekarzem. Zajmuję się ginekologią i andrologią oraz wynikającymi z tych dziedzin problemami niepłodności oraz antykoncepcją zarówno u KOBIET jak i u MĘŻCZYZN. Kolejną moja specjalnością jest wazektomia – męska odwracalna antykoncepcja.

Pracuję w ZdrOva w Warszawie oraz w Medycyna Dąb w Katowicach. 

Uczyłem się i uzyskałem certyfikat w zakresie wykonywania zabiegu tzw. „Wazektomii bez skalpela i bez igły” metodą Open Ended, Fascial Interposition” (No-scalpel/No needle Vasectomy) w Stanach Zjednoczonych, w Tampa na Florydzie u dr Douglasa Stein’a.

Jestem członkiem  Międzynarodowego Konsorcjum do spraw Antykoncepcji Męskiej
International Consortium for Male Contraception = ICMC
a także
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

Od lat jestem także członkiem polskich towarzystw Ginekologicznego i Andrologicznego a także Brytyjskiego Towarzystwa Andrologicznego (British Andrology Society)

Od 2013 roku jestem aktywnym członkiem medycznej rady naukowej Światowego Dnia Wazektomii World Vasectomy Day. Angażuję się nie tylko jako doradca ale także pracuję klinicznie w zakresie wazektomii.

 
 

Dr Ewa Czapkowicz - Urolog

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 1998 roku. Po odbyciu specjalizacji i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu urologa cały czas w zawodzie. Doświadczenie zdobywała na szpitalnych oddziałach urologii między innymi w Bydgoszczy, Tarnowskich Górach i Sosnowcu. Zdobyte doświadczenie i umiejętności pozwalają na rzetelne i profesjonalne wykonywanie zawodu lekarza.
W kręgu szczególnych zainteresowań pani Doktor znajduje się praktyczne zastosowanie terapii witaminowej i regeneracyjnej metodą wlewu dożylnego oraz zastępcza terapia hormonalna dla mężczyzn.