Istota diagnozy w leczeniu

W środowisku medycznym powszechnie mówi się o tym, że leczenie raka piersi rozpoczyna się od diagnostyki. W początkowym etapie istotne jest bowiem trafne określenie stadium choroby oraz stopnia złośliwości. Należy bowiem pamiętać, że w wielu przypadkach objawy raka piersi pozostają niewidoczne. Profesjonalna diagnostyka raka piersi odbywa się w wielu miastach takich jak Katowice czy Warszawa. Udzielenie pacjentce informacji odnośnie do form leczenia raka piersi jest niezwykle istotne, dla świadomego i wspólnego wybrania wraz z lekarzem najlepszej opcji dającej największe szanse na wyleczenie. Nowotwór złośliwy piersi jest bowiem schorzeniem bardzo obciążającym psychicznie dla kobiety, dlatego tak ważne jest zadbanie o pełną informację odnośnie do terapii. Leczenie raka piersi wymaga również od lekarza pełnej informacji dla pacjentki w zakresie skutków ubocznych oraz tego, jak będą wyglądały poszczególne etapy. Kobieta posiadająca wiedzę w tym zakresie nie tylko współpracuje z lekarzem, ale również wie, w jaki sposób obserwować swoje ciało oraz na co zwrócić uwagę. Dzięki temu potrafi poinformować zarówno o postępach, jak i wie, które objawy można uznać za niepokojące.

Poznaj metody leczenia

Leczenie raka sutka w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania choroby. Wyróżniamy cztery rodzaje terapii: chirurgiczna, hormonalna, radioterapia i chemoterapia. Praktycznie każdy przypadek wymaga zastosowania w pierwszej kolejności leczenia operacyjnego, a następnie dobrania dodatkowej metody paliatywnej. Takie rozwiązanie przynosi największe szanse na powodzenie terapii.

Obszar, którym będzie objęta operacja, obejmuje zmianę nowotworową oraz fragment zdrowych tkanek. Wszystko zależy od rodzaju nowotworu, jego umiejscowienia, stopnia agresywności, zajęcia pachowych węzłów chłonnych oraz stopnia ograniczenia. Aktualnie duży nacisk kładzie się na usuwanie jak najmniejszego obszaru, co tym samym wiąże się z koniecznością zastosowania dodatkowych metod leczenia. Takie rozwiązanie ma na celu jak najmniejsze okaleczenie pacjentki przy uzyskaniu wysokiego prawdopodobieństwa powodzenia terapii.

Aktualnie najczęściej stosowane jest leczenie oszczędzające (BCT – Breast Conserving Treatment). Polega ono na wycięciu guza nowotworowego w granicach tkanek zdrowych oraz najbliższych węzłów chłonnych pachy. Taką formę operacji możemy zastosować, kiedy guz jest nie większy niż 3 cm, mamy możliwość wycięcia go z marginesem tkanek zdrowych oraz przewidywany jest dobry efekt kosmetyczny. W przypadku tego leczenia wymagana jest oczywiście zgoda samej pacjentki. Jak w każdym rodzaju terapii również w tym wypadku mamy do czynienia z przeciwwskazaniami bezwzględnymi, czyli wtedy kiedy rak ma formę wieloogniskową, mamy do czynienia z nawrotem raka po uprzednim leczeniu oszczędzającym, pacjentka przebyła napromienianie piersi, nie ma możliwości uzyskania marginesu tkanek zdrowych wokół guza lub wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży. Do względnych przeszkód w zastosowaniu tego rodzaju terapii zaliczamy choroby układowe (kolagenozy), płuc, serca oraz psychiczne.

Jeżeli nowotwór ma znaczne rozmiary lub przyjmuje wyjątkowo złośliwą formę, stosuje się leczenie polegające na wycięciu gruczołu piersiowego wraz z węzłami chłonnymi pachy, bez usuwania mięśnia piersiowego większego i mniejszego. Metoda ta jest radykalną amputacją piersi sposobem Pateya. Wskazaniem do jej zastosowania są nowotwory w stadium I i II. Przeciwskazaniem do tego typu zabiegu jest naciekanie przez guz powięzi mięśnia piersiowego większego oraz obecność przerzutów odległych.

Jeżeli choroba nie jest w bardzo wczesnym stadium, w terapii uzupełniającej kobietom starszym podawany jest tamoksifen, natomiast u młodszych pacjentek stosuje się odpowiednią formę chemioterapii, która ma na celu zniszczenie klinicznie niewykrywalnych mikro przerzutów, mogących istnieć już we wstępnych fazach rozwoju raka piersi. Wczesne zastosowanie leczenia systemowego może opóźnić lub zapobiec rozwojowi przerzutów.

Terapia hormonalna jest najmniej toksyczna ze wszystkich dostępnych, a przynosi równie dobre rezultaty. Z tego powodu powinna być brana pod uwagę zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z nowotworem w ogólnej postaci. Badania pokazują, że aż w ½ przypadków metoda ta doprowadziła do zahamowania, a nawet regresji nowotworu.

Zadbaj o siebie po zabiegu

Profilaktyka nawrotu raka piersi to nie tylko dieta i stosowanie się do zaleceń lekarza, ale również zadbanie o strefę psychiczną i fizyczną. W tym wypadku rehabilitacja rozpatrywana jest kompleksowo jako działania mające na celu zredukowania wszystkich skutków ubocznych. W pierwszej kolejności warto zadbać o te związane z ograniczeniami fizycznymi. Rehabilitacja mająca na celu zadbanie o przywrócenie ruchomości ręki po stronie operowanej, zapobieganie powstawaniu obrzęków oraz zadbanie o prawidłową postawę zdecydowanie wpłynie na dalszą jakość życia pacjentki.

Równocześnie należy zadbać o psychiczną kondycję pacjentki. Amputacja piersi oraz sam fakt zachorowania na raka mogą być przyczyną depresji, lęku przed powodzeniem leczenia oraz dalszym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Psychoterapia pomaga poradzić sobie ze wszystkimi lękami i stresami, które towarzyszą nie tylko pacjentce, ale i jej najbliższym. Wsparcie rodziny jest istotne nie tylko po samej operacji, ale już od momentu diagnozy dlatego terapia powinna obejmować nie tylko kobietę.

Ostatnim etapem rehabilitacji jest rekonstrukcja piersi wykonywana poprzez kosmetyczny zabieg operacyjny. Głównym jej celem jest poprawa kondycji psychicznej pacjentki oraz estetyki ciała po zabiegu. Rekonstrukcja przywraca pewność siebie oraz dodaje sił niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i powrotu do normalnego życia. Przyczyny raka piesi nie są znane, dlatego warto zadbać o każdy aspekt rehabilitacji, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby i poprawić jakość życia po zabiegu.