Mammografia

Mammografia

jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf).

Pozwala to na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych sutku. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych.

mIV_21