Otwarta Biopsja Chirurgiczna

(klasyczny zabieg operacyjny)

Jest klasycznym zabiegiem chirurgicznym. W znieczuleniu miejscowym lub rzadziej ogólnym chirurg wykonuje kilkucentymetrowe nacięcie na skórze w okolicy guza. W guzach niewyczuwalnych niezbędne jest założenie przed zabiegiem “kotwicy” czyli metalowego znacznika, którą się wprowadza do piersi w okolicy guza. Pomaga to chirurgowi odnaleźć podejrzaną zmianę. Wycięty w całości guz czasem z dużym marginesem wysyła się do badania histopatologicznego. Procedura wykonywana jest na sali operacyjnej, zakładane są szwy na skórę, powstaje blizna. Przy odpowiednim doświadczeniu chirurga, nie dochodzi do deformacji piersi.