Pracownia USG

W ostatnich latach diagnostyka ultrasonograficzna stała się jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji dla lekarzy. Jest badaniem niebolesnym, nie wymagającym specjalnego przygotowania. Badanie USG można powtarzać wielokrotnie, jest nieszkodliwe dla kobiet w ciąży. Medycyna Dąb posiada Pracownię Ultrasonograficzną (USG) wyposażoną w aparaturę cyfrową najnowszej generacji: HITACHI. Aparat posiada zainstalowane głowice pozwalające na wszechstronny zakres wykonywanych badań z wykorzystaniem obrazowania zarówno w trybie 2D, jak i 3D (obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym foursight 3D), z użyciem opcji Dopplera przepływów naczyniowych i tkankowych. Dodatkowo aparat dysponuje zaawansowaną opcją naczyniową pozwalającą na szeroką diagnostykę w zakresie chorób układu krwionośnego. Aparat używany w naszym ośrodku pozwala na prezentację przestrzennych, kolorowych zdjęć, mających wartość diagnostyczną dla lekarzy. Możliwa jest archiwizacja i wydawanie pacjentom dokumentacji z badań w formie cyfrowej – na nośnikach elektronicznych, w formacie możliwym do odtworzenia całej procedury diagnostycznej na dowolnym odtwarzaczu.

Zakres badań ultrasonograficznych:

  • ultrasonografia narządów jamy brzusznej,
  • ultrasonografia narządów szyi,
  • ultrasonografia piersi,
  • ultrasonografia naczyń ultrasonografia stawów,
  • tkanek miękkich narządu ruchu.